Szolgáltatási csomagok

Bérszámfejtés

Azoknak a cégeknek javasolt, akik a bérszámfejtés járulékos teendőivel sem akarnak foglalkozni, a jelentési kötelezettségeket elektronikus úton látják el, és folyamatos információt, online betekintési lehetőséget igényelnek a HR rendszerbe.

Bérszámfejtés tartalma
Bérszámfejtési alapszolgáltatások körében (havonta)Belépő dolgozó bejelentése Nav felé
Kilépő dolgozó kijelentése Nav felé
A kilépő dolgozó részére a kilépő dokumentumok elkészítése
Munkavállaló adataiban beálló változások szükséges módosítása
Hóközi elszámolások elkészítése
Bérek és megbízási díjak számfejtése,
"A munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek nyilvántartása és számfejtése"
Állományba nem tartozók részére kifizetések (megbízás, ingatlan bérbeadás, osztalék) elszámolása
Jelenléti ívek feldolgozása
Szabadságok, igazolt és igazolatlan távollétek, keresőképtelen napok felvezetése a rendszerbe, egyeztetése a jelenléti ívvel
Biztosítás szünetelésének jelentése a Nav felé
Letiltások, levonások kezelése, számfejtése
Fizetési lapok átadása a Megrendelőnek
Kereseti igazolások kiállításához adatok szolgáltatása
Bérfeladáshoz előzetes egyeztetés alapján adatállomány átadása
"Utalási állomány előállítása (munkabér, letiltás), számlaszámmal nem rendelkező munkavállalók részére munkabér kifizetési jegyzék készítése"
"Költségvetési szervek felé teljesítendő havi utalási összegekről való tájékoztatás"
Kötelezően előírt adatszolgáltatás, havi adóbevallás elkészítése, és meghatalamazás alapján, elektronikus úton történő megküldése a hatóságok felé (OEP, NEAK,ONYF, KSH,NAV, Minisztériumok)
Nem TB kifizetőhely esetén foglalkoztatói igazolás kiállítása
TB kifizetőhelyi és családtámogatási feladatok (havonta)
Ez a csomag nem tartalmaz TB kifizetpőhelyi és családtámogatási feladatokat!

Éves teendők:

"szabadságok megállapítása, előző évről áthozott szabadságok kezelése"
Munkavállalóktól begyűjtött nyilatkozatok kezelése, feldoldolgozása
"Adóigazolás (M30) elkészítése minden munkavállaló részére január 31. napjáig"
Járulékigazolás kiállítása január 31. napjáig
Egyéb feladatok:
"NAV, ONYF és egyéb hatósági ellenőrzésekben való részvétel és képviselet"
NAV, ONYF és egyéb hatóság részére eseti adatszolgáltatás
Cafetéria elemek adminisztrációja, és elszámolása
"Rendelkezésre állás telefonon és email‐en munkanapokon 08.00. ‐ 16.00."
Jogszabálykövetés

DÍJ (Nettó)
2000.-Ft / fő
Alapdíj: 20.000.-Ft / hóBérszámfejtés - TB Kifizetőhelyi feladatokkal

Bérszámfejtési szolgáltatást igénylő, TB kifezetőhelyként működő vállalatok számára.
Bérszámfejtés tartalma
Bérszámfejtési alapszolgáltatások körében (havonta)Belépő dolgozó bejelentése Nav felé
Kilépő dolgozó kijelentése Nav felé
A kilépő dolgozó részére a kilépő dokumentumok elkészítése
Munkavállaló adataiban beálló változások szükséges módosítása
Hóközi elszámolások elkészítése
Bérek és megbízási díjak számfejtése,
"A munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek nyilvántartása és számfejtése"
Állományba nem tartozók részére kifizetések (megbízás, ingatlan bérbeadás, osztalék) elszámolása
Jelenléti ívek feldolgozása
Szabadságok, igazolt és igazolatlan távollétek, keresőképtelen napok felvezetése a rendszerbe, egyeztetése a jelenléti ívvel
Biztosítás szünetelésének jelentése a Nav felé
Letiltások, levonások kezelése, számfejtése
Fizetési lapok átadása a Megrendelőnek
Kereseti igazolások kiállításához adatok szolgáltatása
Bérfeladáshoz előzetes egyeztetés alapján adatállomány átadása
"Utalási állomány előállítása (munkabér, letiltás), számlaszámmal nem rendelkező munkavállalók részére munkabér kifizetési jegyzék készítése"
"Költségvetési szervek felé teljesítendő havi utalási összegekről való tájékoztatás"
Kötelezően előírt adatszolgáltatás, havi adóbevallás elkészítése, és meghatalamazás alapján, elektronikus úton történő megküldése a hatóságok felé (OEP, NEAK,ONYF, KSH,NAV, Minisztériumok)
Nem TB kifizetőhely esetén foglalkoztatói igazolás kiállítása
TB kifizetőhelyi és családtámogatási feladatok (havonta)
"Táppénzek számfejtése, felvezetése, igazolások kiadása tp lapok átvételéről"
TGYS számfejtése, felvezetése
GYÁP számfejtése, felvezetése
GYED számfejtése, felvezetése
Üzemi baleset, Uti üzemi baleset számfejtése
"Foglalkozási megbetegédés, közegészségügyi kitiltás számfejtése, rögzítése"
Üzemi baleseti határozat elkészítése, továbbítása hivatalos szerv felé
OEP felé havi bevallás , havi statisztikai jelentés elkészítése, leadása
Negyedéves jelentések, statisztika elkészítése, leadása
Segélyezési Pénztárnapló vezetése
Éves jelentések

Éves teendők:

"szabadságok megállapítása, előző évről áthozott szabadságok kezelése"
Munkavállalóktól begyűjtött nyilatkozatok kezelése, feldoldolgozása
"Adóigazolás (M30) elkészítése minden munkavállaló részére január 31. napjáig"
Járulékigazolás kiállítása január 31. napjáig
Egyéb feladatok:
"NAV, ONYF és egyéb hatósági ellenőrzésekben való részvétel és képviselet"
NAV, ONYF és egyéb hatóság részére eseti adatszolgáltatás
Cafetéria elemek adminisztrációja, és elszámolása
"Rendelkezésre állás telefonon és email‐en munkanapokon 08.00. ‐ 17.00."
Jogszabálykövetés

DÍJ (Nettó)
3000.-Ft / fő
Alapdíj: 50.000.-Ft / hó